Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa Towarem lub otrzymania kuponu elektronicznego.
Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem, należy poinformować Salon Itu thai SPA o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez wysłanie emaila z rezygnacją na adres: salon@ituthaispa.pl

3. Po upływie 14 dni od otrzymania przesyłki lub vouchera elektronicznego zwrot poniesionych kosztów nie będzie możliwy.

X